COMPANY NAME AND INVOICE ADDRESS

PM trans s.r.o., Třanovická č.52, CZ 73562 Český Těšín – Koňákov

OFFICE, WAREHOUSE AND MAILING ADDRESS

PM trans s.r.o., Lípová 1128, CZ 73701 Český Těšín (areál VOP Group)

Reg. Nr.: 25384295
VAT number: CZ25384295

 

E-mail: pmtrans@pmtrans-sro.eu
Homepage: www.pmtrans-sro.eu
PMtrans-DAF